Om Lösullsisolering / Cellulosaisolering

Vi gör det tätt

Cellulosaisolering innebär en naturlig isolering av cellulosafibrer som framställs av rena, oblandade dagstidningar. Grundmaterialet är alltså trä. Tidningarna, som levereras försorterade, mals ner till grova fibrer, blandas med mineralsalt och mals i en kvarn. Produktionen utsätts för rigorösa interna och externa kvalitetskontroller för att upprätthålla regelefterlevnad för den tyska, österrikiska och europeiska marknaden. Mineralsaltet som blandas i isoleringen skyddar isoleringen från ISOCELL mot skadedjur och mögel och gör den resistent mot röta och eld.
Bästa värmeisoleringsvärdena

ISOCELL cellulosaisolering kännetecknas av en mycket låg värmeledningsförmåga på (AT/EU: 0,039 W/mK, DE: 0,040 W/mK). Men ingen isolering är bättre än sin svagaste punkt. Det är därför som ISOCELL cellulosaisolering tätar även de smalaste springor. Detta resulterar i en sömlös, isoleringsmatta som är fri från köldbryggor.

Utmärkt värmeskydd

Den höga lagringskapacitet hos ISOCELL cellulosaisolering gör att solvärmen passerar mycket långsammare in i materialet än i konventionella isoleringsmaterial. Även vindsutrymmen förblir svala långt in på natten.

Mycket effektiv

Redan i tillverkningen skyddar ISOCELL cellulosaisolering miljön. Jämfört med andra isoleringsmaterial är den primära energiförbrukningen mycket lägre: en sjättedel sparas jämfört med polystyren, en tredjedel jämfört med glasfiber.

Sparar tid och pengar

Mycket låg värmeledningskoefficient och homogenitet även för stora isolertjocklekar – det speciella inblåsningssystemet från ISOCELL gör det möjligt att skapa en sömlös och avfallsfri isolering.

Optimal ljuddämpning

Tester visar att cellulosaisolering ger upp till 7 dB bättre ljudisolering i mellanväggar än konventionella fibermattor.

Högt brandskydd

ISOCELL cellulosaisolering kan behålla fukt utan att förlora isoleringskapacitet och släpper sedan ut fukten igen. Detta gör att inomhusklimatet regleras på ett naturligt sätt och uppvärmningskostnaderna minskar. Vid renovering eller för platta taksystem utan bakre ventilation fungerar ISOCELL som fuktbuffert. Dessutom blir luft- och vindtätheten särskilt för träkonstruktioner betydligt bättre än om man använder konventionella fibermattor.

Mångsidig Isolering

ISOCELL cellulosaisolering kan användas på många sätt. Till exempel kan det användas för isolering av snedtak, översta bjälklaget och väggar, som värmebuffert, i installationsschakt, välvda tak som till exempel i kyrkor och det kan även sprutas på som synlig ljudisolering.

Sakkunnig inblåsning

ISOCELL cellulosaisolering fungerar mycket enkelt. Installatören kommer till byggplatsen med sin lastbil och har med sig allt han behöver, såsom inblåsningsmaskiner och cellulosafiber. Byggherren eller snickaren har redan förberett allt. Inblåsningsmaskinen står kvar i lastbilen och fylls med cellulosa. Installatören tar med slangen till önskad position och börjar fyllningen. Cellulosafibrerna filtar ihop sig i konstruktionen och bildar en sömlös isoleringsmatta. Oavsett om det är i golv, tak eller vägg – det är alltid en och samma produkt.